Engleski jezik

 Engleski jezik – Kursevi

–  Engleski –

Za decu i omladinu sistem pohađanja je dvosemestralni, po programima Oxford Centra. Ozbiljne studije su dokazale da je akademska školska godina (dva semestra), od minimum 70 časova period za koji se optimalno savladava određeni nivo znanja stranog jezika.

Za odrasle polaznike imamo programe koje prilagođavamo potrebama i mogućnostima polaznika. U ponudi imamo ubrzane kurseve na svim nivoima, konverzacijske i kurseve poslovnog engleskog jezika, kao i specijalizovane kurseve za veliki broj profesija. Udžbenici koje koristimo (Express Publishing ELT) su svetski priznati udžbenici koji su osvojili bezbroj nagrada pri ocenjivanju kvaliteta programa.

Nivoi programa za decu i omladinu: uzrast
Pre-Primary 1 4 godine
Pre-Primary 2 5 godina
Pre-Priamry 3 6 godina
Early Primary 1 I razred
Early Primary 2 II razred
Primary 1 III razred
Primary 2 IV razred
Primary 3 (A2) V razred

Pripreme za polaganje

Decu u starijim razredima osnovne škole i srednjoškolce nakon testiranja i određivanja nivoa znanja upisujemo na Lower Secondary kurseve za postizanje nivoa A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+ ili C1.

Nakon postizanja potrebnog nivoa znanja pripremamo polaznike za polaganje nekog od Cambridge ispita: PET (B1), FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2)

Welcome!