Mađarski jezik

Kursevi mađarskog jezika

– Mađarski –

Bilo da volite da putujete u Mađarsku i želite da se lakše sporazumete sa ljudima, ili ste zainteresovani za polaganje mađarskog jezika radi dobijanja državljanstva, mi imamo kurs za Vas!
Shodno evropskom okviru klasifikacije (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), nivoi znanja su podeljeni od početnog (A1) do konverzacijskog (B2/2).

Škola jezika “London Calling” nudi kurseve za sve nivoe, po programima Fakulteta u Debrecenu.
Za svaki nivo je predviđeno 56 časova, odnosno 28 dolazaka na po 90 minuta, a termini i broj nedeljnih dolazaka se određuju prema mogućnostima i potrebama polaznika.
Pored rada u malim grupama, nudimo i mogućnost individualne nastave.

Dođite da naučite mađarski jezik. Otkrićete jedan neobičan jezik i bliže se upoznati sa bogatom kulturom naših prvih komšija!

ÜDVÖZÖLJÜK!