Nemački jezik

Nemački jezik – Kursevi

– Nemački –

Kursevi nemačkog jezika  su prilagodjeni svim uzrastima, uključujući i početne nivoe za polaznike bez predhodnog znanja. Kroz zanimljive sadržaje i udžbenike, uz interaktivan rad, prelazimo predvidjene oblasti i savladavamo barijere u komunikaciji.

U nastavi se koriste udžbenici nemačke izdavačke kuće Hueber, koji su fokusirani na slušanje, čitanje, pisanje sa posebnim osvrtom na razvijanje veština u komunikaciji.

Na časovima nemačkog jezika polaznici aktivno učestvuju u nastavi, usvajaju gramatiku kroz različita vežbanja i primenjuju je na jednostavan i razumljiv način.

Programi su predvidjeni i za individualne časove dok postoji mogućnost i kreiranja posebnih kurseva u zavisnosti od nivoa znanja.

Pozivamo vas da zajedno sa nama uplovite u neobičan svet nemačkog jezika!

WILLKOMMEN!