Ruski jezik

 Ruski jezik – Kursevi

-Ruski-

 

Kursevi ruskog jezika su usmereni na ostvarivanje komunikacije medju polaznicima i aktivno učešće kroz grupne i individualne časove.

Ruski jezik spada u grupu ističnoslovenskih jezika, te kao takav ima odredjene sličnosti sa srpskim.

Koliko su ove sličnosti od pomoći, toliko mogu i da doprinesu pravljenju velikog broja grešaka u komunikaciji.  Naš cilj je da te greške otklonimo a razlike istaknemo.

 

Uz zanimljive udžbenike srpskih i ruskih autora savladavamo rusku gramatiku i obogaćujemo vokabular. Takodje udžbenici su prepuni i kulturoloških podataka, uz pomoć kojih polaznici dobijaju kompletnu sliku o životu u Rusiji i na taj način lakše usvajaju predvidjeno gradivo.

 

Ruski jezik je treći na svetu po broju govornika a na njemu su pisali i stvarali najveći umovi sveta. U programe je uključeno čitanje i prepričavanje odlomaka iz klasika ruske književnosti i upoznavanje sa svim oblastima jezika kroz slušanje,prevodjenje,prepričavanje i prijatan razgovor.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Ruski jezik-Moskva